DİŞPERİSİ CLINIC
 
Şakayık Sokak, Park Palas Ap.
No: 67/2  Kat.1 Teşvikiye
 
Tel. +90(212) 232 99 89 - +90(212) 241 76 34
Mail. disperisinisantasi@gmail.com

 

 

  • Facebook Basic Black